Що таке холдинг: як створити холдингову компанію

Pauline Familara
Pauline Familara
Administrator
2 Листопада 2023
Що таке холдинг: як створити холдингову компанію
Зміст

Холдинг – це бізнес-структура, що включає керуючу або холдингову компанію, яка володіє контрольним або повним пакетом акцій інших, дрібніших компаній, що входять до цієї структури. Вони називаються операційними або дочірніми і можуть вести різнопланову діяльність на території однієї або декількох держав (міжнародний холдинг). Керуюча компанія по відношенню до операційних є материнською.

Головні завдання та цілі холдингової компанії

Холдингова компанія – це найпопулярніший інструмент оптимізації бізнесу. Основні її завдання:

 • володіння акціями інших компаній, що входять до холдингу;
 • здійснення загального управління дочірніми компаніями, контроль їхньої фінансової діяльності та бізнес-стратегій;
 • надання операційним компаніям технічної, фінансової та спеціалізованої допомоги для підвищення ефективності їх роботи.

До цілей, заради яких створюється холдингова компанія, можна віднести:

 • розвиток та розширення бізнесу, об’єднання різних напрямів діяльності з розмежуванням відповідальності кожного підрозділу за результати своєї роботи;
 • консолідацію активів, що сприяє залученню дешевих кредитних ресурсів та інвестицій від стратегічних інвесторів, завдяки підвищенню коефіцієнта капіталізації та можливості продемонструвати платоспроможність та фінансову стійкість холдингу, отримати переваги у тендерах;
 • захист активів, що входять у холдинг підприємств, від кредиторів при збитковості одного з видів діяльності;
 • оптимізацію витрат шляхом зниження податкових відрахувань, що забезпечується безперешкодним рухом капіталу між підрозділами холдингу та можливістю вводити і виводити кошти у тій юрисдикції, де корпоративний податок на доходи мінімальний;
 • забезпечення конфіденційності даних про бенефіціарів.

Структура холдинга

Оргструктура холдинга представлена головною керуючою компанією (холдинговою) та дочірніми фірмами, які у свою чергу можуть бути материнськими для інших компаній (їх називають онуковими по відношенню до холдингової компанії). Сама керуюча компанія в холдингу може виступати також як дочірня, якщо вона входить до більшого об’єднання – конгломерата або корпорації.

Побудова холдингової структури може мати:

 • класичний вид – у цьому разі дочірні підрозділи не володіють акціями керуючої компанії чи кількість акцій у них недостатня для того, щоб впливати на прийняття управлінських рішень;
 • перехресний вид, у якому дві компанії володіють контрольним пакетом акцій одна одної.

Організаційна структура холдингу може бути подана у вигляді:

 • товариства з обмеженою відповідальністю LLC, до якого входить одна чи кілька материнських спільнот;
 • корпорації, конгломерату – більшого та складного об’єднання компаній різних напрямів діяльності.

Залежно від розмірів статутного капіталу підрозділів холдингу, напряму їх діяльності, технології виробництва та інших факторів об’єднання компаній буває:

 • горизонтальним – такий холдинг поєднує однорідні бізнеси;
 • вертикальним – у цьому разі об’єднуються компанії, що виконують окремі етапи одного технологічного процесу до створення замкнутого виробничого циклу;
 • диверсифікованим чи конгломератним – це великі холдинги, концерни, фінансово-промислові групи, що об’єднують компанії, зайняті у різних напрямках бізнесу.

Яку структуру обрати під час створення холдингу, вирішує власник керуючої компанії, залежно від цілей свого бізнесу, корпоративного та податкового законодавства у конкретній юрисдикції.

Які переваги мають холдингові компанії

До переваг холдингової компанії слід зарахувати:

 • можливість розширення діяльності за мінімальних початкових інвестицій;
 • диверсифікацію доходів, що знижує ризики під час ведення бізнесу;
 • зниження витрат на операційну діяльність холдингової компанії та підвищення ефективності бізнесу за рахунок узгодженої фінансової, кредитної та інвестиційної політики, можливості перенаправляти капітал з однієї сфери діяльності до іншої, залежно від кон’юнктури ринку;
 • великий потенціал зростання за допомогою об’єднання ресурсів дочірніх підприємств, випуску та громадського розміщення додаткових акцій на фондовий ринок;
 • поліпшення іміджу юридичної особи як великої інтегрованої комерційної структури.

Слабкі сторони холдингової компанії

Поряд із очевидними та незаперечними перевагами, національна або міжнародна холдингова компанія має й деякі недоліки:

 • можливість подвійного оподаткування та збільшення податкових платежів у деяких юрисдикціях за кордоном, якщо материнська компанія володіє менше, ніж 80-90% акцій дочірніх фірм;
 • ризик зміни оцінки активів, які були представлені як гарантія за кредитами, або відсоткової ставки за кредитними зобов’язаннями у разі розширення за рахунок позикового капіталу;
 • складність структури компанії, що управляє холдингом, і великий бюрократичний апарат, особливо при об’єднанні компанії різних сфер діяльності. Все це несе ризики зловживання контрольно-управлінськими функціями та позбавлення дочірніх компаній необхідної самостійності;
 • відповідальність за діяльність дочірніх підрозділів, якщо рішення керуючої компанії призвели до їхнього банкрутства.

Типи холдингових компаній

При побудові холдингу можна вибрати керуючу компанію різного типу, залежно від таких критеріїв:

 • основних функцій та видів робіт:
  • чисту холдингову компанію – вона не займається виробництвом товарів, наданням послуг та іншою комерційною діяльністю, а лише володіє акціями дочірніх фірм, здійснюючи загальне управління ними і контролюючи їхню діяльність;
  • керуючу компанію змішаного типу, яка не тільки виконує контрольні та управлінські функції стосовно дочірніх та онукових фірм, а й веде власну господарську діяльність – надає послуги або випускає продукцію;
 • місця та ролі у структурі холдингу:
  • безпосередню холдингову компанію, що є головною управляючою компанією холдингу;
  • проміжну материнську компанію – вона володіє акціями своїх дочірніх компаній, але при цьому сама є дочірньою по відношенню до більшої холдингової компанії.

Приклади холдингових компаній у бізнесі

Сьогодні багато відомих корпорацій побудовано за типом холдингу, прикладом цього можуть служити:

 • Nestle S.A. – транснаціональна корпорація зі Швейцарії, яка займається виробництвом напоїв та продуктів харчування. Вона є материнською компанією для Maggi та Nestlé Nespresso SA (Швейцарія), Crosse & Blackwell (Великобританія), Purina PetCare Company (США), Nestlé UK Ltd (Великобританія) – виробника продукції брендів Kit Kat, Rolo та Aero, Alcon Laboratories Inc., що випускає продукти для догляду за очима, Sanpellegrino SpA (Італія) та інших;
 • Walt Disney Company – американська транснаціональна корпорація, яскравий приклад того, що таке медіа-холдинг. Його дочірніми компаніями є Walt Disney Pictures, Pixar, 20th Century Studios, Disney Theatrical Group, Lucas Film та інші;
 • Samsung Group – південнокорейський виробничий конгломерат, що володіє більш ніж 80 компаніями, які виробляють електроніку, побутову техніку, телекомунікаційне обладнання, авіаційні двигуни, газові турбіни та інші товари;
 • Procter & Gamble – найбільший американський виробник споживчих товарів, транснаціональна холдингова компанія, що володіє акціями компаній Norwich-Eaton Pharmaceuticals, Wella AG, виробника тампонів Tampax – Tambrands, Inc., Gillette, Braun GmbH та інших фірм, для яких вона є материнською компанією.

Де краще зареєструвати холдингову компанію

Найкращим місцем реєстрації головної компанії холдингу є юрисдикція з вигідним режимом оподаткування, де передбачено низькі (а краще – нульові) ставки для податку на доходи, отримані від дивідендів, та корпоративний податок на прибуток. При цьому немає необхідності перенесення активів та виробничих потужностей у країну з м’яким податковим кліматом – достатньо лише зареєструвати в ній управляючу компанію.

Переваги створення холдинга в ОАЕ

З усіх юрисдикцій, які обирають сьогодні бізнесмени різних країн для побудови холдингової структури, ОАЕ є найпривабливішою. До переваг реєстрації холдингової компанії в Арабських Еміратах можна віднести:

 • відсутність податків на дивіденди, активи, роялті та приріст капіталу;
 • мінімальний податок на корпоративний дохід (9%), але при створенні холдингової компанії у фрі-зоні Дубая та інших еміратів країни передбачено нульову ставку і з цього податку терміном від 15 до 50 років, залежно від обраної зони;
 • відсутність обмежень на введення-виведення капіталу та отриманого прибутку;
 • можливість оформлення статусу податкового резидента ОАЕ, який захищає від подвійного оподаткування (договори про це підписано Еміратами із 128 країнами світу);
 • конфіденційність даних про бенефіціарів компанії та її діяльність, що забезпечується відсутністю автоматичного обміну податковою інформацією.

Як відкрити холдинг в ОАЕ

Для створення холдингової компанії в ОАЕ необхідно:

 1. розробити бізнес-концепцію та визначитися зі структурою холдингу;
 2. вибрати вид діяльності компанії, її тип, організаційно-правову форму та місце реєстрації (емірат, фрі-зону);
 3. отримати необхідні погодження від державних органів та відомств;
 4. отримати відповідні ліцензії;
 5. пройти процедуру реєстрації холдингу в ОАЕ у Міністерстві економіки, при відкритті компанії на материковій землі, або в органах управління Free Zone, якщо ви обрали оншорну чи офшорну компанію у фрі-зоні;
 6. відкрити корпоративний рахунок у одному з банків ОАЕ;
 7. оформити резидентські візи, якщо ви обрали один із видів оншорних компаній.

Вартість створення міжнародної холдингової компанії в ОАЕ

Вартість реєстрації в Еміратах управляючої компанії холдинга залежить від цілого ряду факторів:

 • типу та організаційної структури юридичної особи;
 • місця реєстрації;
 • видів діяльності та кількості необхідних ліцензій;
 • розмірів офісу – від них залежить вартість оренди;
 • кількості резидентських віз.

Якщо Ви хочете відкрити міжнародну холдингову компанію в Дубаї, Абу-Дабі та інших еміратах країни – рекомендуємо звернутися до фахівців, які знаються на всіх нюансах законодавства ОАЕ, розуміють, що таке холдинг і холдингова компанія, і як побудувати її структуру. Допомогу таких спеціалістів пропонує Dynasty Business Adviser.

Ми є ліцензійним реєстратором оншорних та офшорних компаній в Арабських Еміратах та допоможемо створити міжнародний холдинг з реєстрацією керуючої компанії у Дубаї та будь-якому іншому еміраті в оптимально короткий термін за Вашої мінімальної участі.

Джерела
 • Company News; Williams Holdings Makes Bid for Racal". The New York Times. 18 September 1991. Archived from the original on 6 May 2021. Retrieved 6 May 2021.

 • Subsidiary | Definition, Meaning, Parent Company, & Holding Company". Britannica Money. Retrieved 14 September 2023.

 • "UAE central bank raises base rate on overnight deposit facility by 25 basis points". Reuters. 3 May 2023. Retrieved 7 June 2023.

Поширені запитання

Що таке холдинг простими словами?

Холдинг – це, простими словами, об’єднання кількох компаній, одна з яких є головною або керуючою, а решта – дочірніми.

Чим корисна холдингова компанія для бізнесу?

Холдингова компанія корисна тим, що вона здійснює стратегічне керівництво дочірніми компаніями, надає їм фінансову та технічну допомогу та контролює їхню діяльність.

Чим відрізняється холдингова компанія від холдингу?

Холдинг – це об’єднання підприємств, а холдингова компанія – управляюча ланка у холдингу, яка володіє контрольним пакетом акцій решти підприємств і здійснює загальне керівництво над ними.

Чим вигідний холдинг?

Створення холдинга дозволяє розширити бізнес, диверсифікувати доходи, захистити свої активи, знизити рівень відповідальності, оптимізувати оподаткування та покращити ефективність розпорядження майном.

Ми використовуємо cookie та подібні технології, щоб гарантувати максимальну зручність користувачам.